SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Policy och värderingar

Policy och värderingar

Policy för tobak, alkohol och andra droger

Julle United är en hälsofrämjande förening som arbetare aktivt för en ren och dopingfri idrott. För oss är det viktigt att främja en positiv och trygg miljö där våra aktiva kan utvecklas. Tobak, alkohol och andra droger, såsom doping, passar inte in i en sådan miljö. Styrelsen har därför tagit fram denna policy, innehållande regler och rutiner för föreningens aktiva medlemmar. 

Rutinerna i denna policy ska ses som ett stöd vid hantering av eventuella problem. I varje enskilt fall ska dock en bedömning göras. 

Om en ledare eller medlem misstänker att en aktiv bryter mot denna policy önskar vi att ledare eller styrelsemedlem informeras. Uppgifterna kommer hanteras med försiktighet.  


Hälsofrämjande arbete

Att arbeta hälsofrämjande innebär att vi ska jobba förebyggande för hälsa och mot ohälsa. En viktig del i detta är att ledare i föreningen regelbundet informerar om vikten av god hälsa, vilka hälsorisker som tobak, alkohol och andra droger är förknippade med samt om denna policy. 


Tobak och liknande produkter 

I Julle United gäller nolltolerans mot tobak (inklusive snus) och likande produkter för medlemmar under 18 år samt för aktiva i tävlingslag. Ingen medlem får heller bruka tobak eller liknande produkter under eller i anslutning till träning, tävling eller annan aktivitet som har koppling till eller kan förknippas med Julle United. 


Rutin för ledare, eller annan representant från föreningen, om någon av våra aktiva barn eller ungdomar inte följer dessa regler:

 • Vårdnadshavare kontaktas. Informera om reglerna och berätta om misstankarna. 
 • Samtal med den aktive samt med vårdnadshavare. 

Rutin för ledare, eller annan representant från föreningen, om en aktiv över 18 år inte följer dessa regler:

 • Enskilt samtal med den aktive. Informera om reglerna och berätta om misstankarna. 

För aktiva i tävlingslag kan ytterligare åtgärder vidtas. Se Policy för tävlingslag och ledare


Alkohol

Julle United tillåter inte att medlemmar under 18 år dricker alkohol. Ingen medlem får heller vara berusad eller bakfull under eller i anslutning till träning, tävling eller annan aktivitet som har koppling till eller kan förknippas med Julle United. I särskilda sammanhang, t ex banketter, kan undantag ges för aktiva över 18 år. Beslut om detta fattas av ledare. Medlemmar får inte heller dricka alkohol, uppträda berusat eller vara på fester i kläder eller liknande som kan förknippas med föreningen. 


Rutin för ledare, eller annan representant från föreningen, om någon av våra aktiva barn eller ungdomar inte följer dessa regler:

 • Vårdnadshavare kontaktas. Informera om reglerna och berätta om misstankarna. 
 • Samtal med den aktive samt med vårdnadshavare. 
 • Vid misstanke om problem kontaktas sociala myndigheter.

Rutin för ledare, eller annan representant från föreningen, om en aktiv över 18 år inte följer dessa regler:

 • Enskilt samtal med personen. Informera om reglerna och berätta om misstankarna. 
 • Erbjuda hjälp och stöd. 

För aktiva i tävlingslag kan ytterligare åtgärder vidtas. Se Policy för tävlingslag och ledare


Narkotika och dopingpreparat

I Julle United gäller absolut nolltolerans mot narkotika och dopingpreparat. Narkotiska läkemedel föreskriven av läkare inte att betrakta som drog i denna policy. Aktiva som har narkotiska läkemedel föreskriven av läkare ska informera sina ledare om detta. 


Rutin om någon medlem inte följer dessa regler:

 • Ledare kontaktar styrelsen och informerar om misstankarna. 
 • En av styrelsen utsett representant har enskilt samtal med personen samt med föräldrar om personen är under 18 år.  
 • Vid misstanke om problem kontaktas sociala myndigheter och/eller polis. 

För aktiva i tävlingslag kan ytterligare åtgärder vidtas. Se Policy för tävlingslag och ledare.


Energidrycker

I Julle United gäller nolltolerans mot alla former av enegridrycker. Ingen medlem eller ledare får dricka energidryck under eller i anslutning till träning, tävling eller annan aktivitet som har koppling till eller kan förknippas med Julle United. 


Rutin för ledare, eller annan representant från föreningen, om någon av våra aktiva barn, ungdomar eller vuxna inte följer dessa regler: 

 • Tillsägelse till individen vid händelsen (intaget av energidrycken). 
 • Vårdnadshavare kontaktas om barnet/ungdomen är under 18 år. Informera om reglerna och berätta om händelsen. 

Om den aktive går i tävlingslag och vid flertalet tillfällen bryter mot reglerna kan ytterligare åtgärder vidtas. Se Policy för tävlingslag och ledare. 


Policy för ätstörningar

Julle United arbetar för att stärka de aktivas självkänsla och informerar regelbundet om hälsa, matvanor och ideal.  

Det syns inte alltid utanpå om en person har en ätstörning. Tecken på ätstörning kan vara att en person tänker mycket på sin kropp och sin vikt, är sträng och dömande mot sig själv, ser underviktig ut eller tränar på ett maniskt sätt.  


Rutin för ledare, eller annan representant från föreningen, vid misstanke om ätstörningar:

 • Vårdnadshavare kontaktas. Berätta om vår oro på ett respektfullt sätt. 
 • En av styrelsen utsedd representant har enskilt samtal med personen samt med vårdnadshavare om personen är under 18 år. Berätta om vår oro på ett respektfullt sätt. En konfrontation kommer inte att hjälpa.
 • Ledare kontaktar styrelsen och informerar om misstankarna.
 • Vid meningsskiljaktighet rekommenderas medlemmen att ta kontakt med läkare för läkarbedömning samt läkarintyg.
 • Hänvisa till utredning och behandling hos lämpliga instanser (ätstörningsenheter på landstinget, kurator, psykolog etc). 
 • Beroende på graden av problematik kan den aktiva komma att bli tillfälligt avstängd, helt eller delvis, från träning. Beslut om avstängning och upphävande av avstängning tas av styrelsen. 

Policy för sociala medier

Julle Uniteds uppmuntrar medlemmar att använda sociala medier för att sprida vårt budskap, informera, skapa kontakter och marknadsföra föreningen. 

Varje grupp eller konto som är förknippat med Julle United ska ha en eller ett fåtal utnämnda administratörer. Denna/dessa är skyldiga att hålla koll på att det som skrivs, både av egna medlemmar och utomstående, hålls inom Julle Uniteds policys och värderingar. 

Aktiva medlemmars medverkan på sociala medier påverkar bilden av föreningen. Det är viktigt att förstå att man som medlem i Julle United är en representant för föreningen. Det innebär att det som inte går i linje med föreningens övriga policys (t.ex. bilder på tobak) och värderingar (t.ex. respektlösa kommentarer) publiceras. 


Rutin om någon medlem inte följer dessa regler:

 • Ta skärmdumpar. 
 • Ledare, eller annan representant från föreningen, kontaktar styrelsen. 
 • En av styrelsen utsett representant har enskilt samtal med personen samt med vårdnadshavare om personen är under 18 år.  
 • Beroende på graden av problematik kan den aktiva komma att bli avstäng eller avskild från föreningen. Beslut om avstängning och upphävande av avstängning tas av styrelsen. Polisanmälan kan bli aktuellt. 

Policy för tävlingslag och ledare

I regel ställs högre krav för ledare och dansare i tävlingsdag än för övriga medlemmar i föreningen. 


Närvaro 

Hög närvaro på träningar och andra föreningsaktiviteter är av stor vikt. 

 • Endast sjukdom och kortare resor är giltiga frånvaroorsaker för tävlingsdansare. 
 • Frånvaro för studier, födelsedagar och liknande är endast tillåtet vid enstaka tillfällen.
 • Vid mindre än 70% närvaro kan tävlingsplatsen diskuteras.

Vid eventuella brott mot Julle Uniteds policys och regler 

Rutin för ledare, eller annan representant från föreningen, om någon av våra tävlingsdansare eller ledare inte följer våra policys och regler: 

 • Kontakta vårdnadshavare för att informera om den aktive är under 18 år. Det första samtalet får då ske mellan vårdnadshavare och dansare. Är den aktive över 18 år bjuds hen in till ett enskilt samtal. Informera om reglerna och berätta om misstankarna. 
 • Om inte någon förändring sker kallas vårdnadshavare och den aktive till ett möte, där en varning utdelas. 
 • Grova eller upprepade brott mot Julle Uniteds policys och regler kan leda till en månads avstängning. 
 • Om ingen förbättring sker stängs den aktive av resten av säsongen.  
 • Beslut om avstängning och upphävande av avstängning tas av styrelsen. 
Dessa policys uppdaterades HT 2019.
 
Våra sponsorer