Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Cheerdans audition till Julle Uniteds tävlingslag

Vad är en Audition för Cheerdans?

Audition är en individuell prövning av den enskildes färdigheter inom cheerdansens olika moment, som innefattar dansteknik (hållning, piruetter, fouetteér mm), motions (armrörelser) och cheerteknik (ex olika hopp, vighet mm). Föreningens tränare noterar i ett protokoll den enskildes förmågor och bland annat utifrån den bedömningen erbjuds den aktive eventuellt plats i respektive tävlingslag. Man kan komma direkt från ett nybörjarlag eller från ett fortsättningslag, det är kunskapsnivån som avgör.

Syftet med Audition är att tävlingslagens medlemmar ska ligga på en jämn nivå. 


Cheerdans är en lagsport. Syftet är också att de aktiva ständigt ska utvecklas inom sporten och därför utmanas utefter sin egen förmåga. En aktiv ska inte känna sig otillräcklig eller understimulerad på grund av att vara placerad i ”fel” nivå. Placerad i rätt lag kan de aktiva inspireras av varandra och få en mer individuell utveckling tillsammans med de aktiva som ligger på samma nivå som en själv.  

 

Att tänka på innan ”Audition”

Viktigt att förstå är att ”Auditionen” är individuell. Detta innebär att man kan komma att placeras i ett nytt lag och att ens ”bästis” kanske inte hamnar i samma lag. ”Audition” är självklart frivillig och likaså att välja att tacka ja eller nej till ett erbjudande.


För att kunna förbereda sig på bästa sätt inför en audition så behöver både den sökande och dennes förälder i god tid informera sig om vad det handlar om. Information om tid, plats och anmälan till audition meddelas här på hemsidan.


Att komma med i ett tävlingslag innebär en del förändringar för den aktive som måste diskuteras med sina anhöriga innan beslut tas. En plats i ett tävlingslag kommer att innebära ett mycket större engagemang både av den aktive men även av anhöriga. Träningarna kommer att bli fler (2-4 träningar/vecka) och träning hela helger är inte ovanligt. Återkommande är också att delta på olika event och utbildningsdagar. Vi kommer ställa ett mycket högre krav på närvaro då cheerdans är en lagsport och det är av hög vikt att man är närvarande för lagets utveckling. Terminsavgiften blir högre då det tillkommer kostnader för resor till tävlingar. Vi försöker anpassa så gott vi kan dessa kostnader utifrån hur långa resor det blir. Varje vår är det två stora nationella tävlingar där våra tävlingslag brukar deltaga.


Distriktsmästerskap (DM) och för de lag som kvalar vidare Riksmästerskap/Sverigemästerskap (RM/SM). Dessa tävlingar äger rum på olika svenska orter, tex Uppsala, Nyköping, Stockholm, Malmö, Luleå.


Utöver dessa två årliga tävlingar kan enskilda lag deltaga i andra nationella eller internationella tävlingar under året. Föreningen kämpar aktivt för att hålla dessa kostnader nere genom tex försäljning eller enklare ”jobb” för de aktiva.

 

Vad kommer att hända på Audition?

Audition tar ca 1,5 timme. varav först ca 30 min för registrering, information och uppvärmning. Sen är det audition i ca 60 min. Alla aktiva som anmält sig till ”Audition” kommer tillsammans att utföra de olika momenten dansteknik, armrörelser och cheerteknik. Det liknar en vanlig träning i grupp där skillnaden är att man står i rader och varje rad turas om att stå längst fram, mitten och längst bak.


Vi vet att alla kan ha bra och bättre dagar. Vi kommer titta på vad man kan under själva ”audtion” men även prata med den aktives tränare (om denne går i Julle United) och stämma av om vilken utveckling man gjort under terminen. Viljan och engagemang är också viktiga bitar vi tittar på och väger in i beslutet.


När ”Audition” är färdig är det tränarna som bedömer vilket lag man blir placerad i. Besked om sin eventuella placering meddelas av tränarna någon vecka efter Audition.

 

Kommer man automatisk med i ett tävlingslag bara för att man är med på ”Audition”? 
Nej, det kan vi inte garantera. Platserna i våra tävlingslag är begränsade. 

 

Vad händer om jag inte kommer med i ett tävlingslag? 
Vi blir jätteglada för att du har engagemanget och kommer på Audition och att du vill vara med i något av våra tävlingslag. Även om vi denna termin inte kan placera dig i ett tävlingslag får vi tillfället att se vad du kan och vi ser gärna att du fortsätter att träna för att komma tillbaka på nästa års audition. Om du inte redan är med i en grupp i Julle United så har vi i föreningen breddansgrupper från 5 år upp till vuxen ålder som är öppna för alla. Om du inte redan är med i någon av dessa grupper rekommenderar vi dig att söka dig till någon av dem för att kunna träna upp din dansteknik och på så sätt öka dina chanser inför nästa års audition. Går du redan i en dansgrupp eller tävlingslag så fortsätter du givetvis i samma grupp/lag som tidigare (om du uppfyller ålderskriterierna). 

Audition hålls normalt inför varje kommande säsong men kan ibland hållas under en termin.

 

Du som anhörig/förälder

Du som förälder måste vara väl medveten om att audition är en testsituation och att du har ansvar för ditt barns medverkan. Föräldrar är de som bäst vet hur ens barn reagerar under press. Låt inte barnet göra audition bara för att han eller hon vill - du som förälder måste känna att du kan klara av både förberedande dialog och det resonemang som kan komma vid ett eventuellt negativt besked.

 

 
Våra sponsorer