Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Policy och värderingar

Policy för alkohol, tobak och droger

Vår förening är uppbyggd och drivs till största delen av ideellt arbete. För oss är det viktigt med gemenskap, kamratskap och social fostran. Det är också viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sitt idrottande och i andra intressen. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en gemensam drogpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar. Med anledning av detta har styrelsen tillsammans med föreningsrepresentanter här antagit följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller områdena tobak, alkohol, doping, narkotika, olika former av ätstörningar och sociala medier.


Tobak

Tobak innefattar både snusande och rökning. Enligt svensk lag är åldersgränsen för tobak 18 år. Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år brukar tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet. Om vi upptäcker att någon av våra ungdomar ej följer våra föreskrifter agerar vi på följande sätt: samtal med berörd och kontakt med föräldrarna.
Aktiva och ledare över 18 år är förebilder för våra yngre medlemmar. De ska föregå med gott exempel och inte använda tobak inom vår verksamhet. OM vi upptäcker att någon av våra medlemmar inte följer våra föreskrifter agerar vi på detta sätt: ledarsamtal med den aktive.
Ansvaret för att dessa regler följs är både ungdomarnas, ledarnas och styrelsens.


Alkohol

Enligt svenska lag är åldersgränsen 18 år för att köpa folköl samt dryck på restaurang och 20 år för att köpa på Systembolaget. Vi tillåter ej att våra ungdomar och ledare under 18 år dricker alkohol. Om vi skulle upptäcka att någon av våra ungdomar/ledare under 18 år druckit alkohol gör vi på följande sätt:

samtal med berörd och kontakt med föräldrarna.
Vid misstanke om problem tar vi kontakt med sociala och myndigheter.
Som vuxen ledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar. Det visar vi genom att man ej får: Dricka alkohol under resa, läger eller inom andra verksamheter där man har ansvar för ungdomar. Man får ej komma berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat möte. Man får ej dricka alkohol eller uppträda berusat i föreningens kläder, väskor, vattenflaskor och dylikt.
Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra vuxna ledare gör vi på följande sätt:
enskilt samtal, erbjuda hjälp och stöttning
Vid upprepade tillfällen av berusning, avstängning från ungdomsledaruppdraget.


Doping och narkotika

Allt missbruk och hantering av doping och narkotika är förbjuden enligt svensk lag. Skulle vi i vår föreningsverksamhet misstänka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar dopingspreparat eller narkotika så agerar vi på följande sätt: enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år. Kontakt med sociala myndigheter och/eller polis.
Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsens men även ledare har ett stort ansvar att detta upptäcks och uppmärksammas.


Ätstörningar

När en medlem ser underviktig ut, tränar maniskt och/eller på annat sätt missbrukar träning, ser vi det som vårt ansvar att påtala detta. Om medlemmen bekräftar att det finns fog för oro så hänvisar styrelsen till utredning och behandling hos lämpliga instanser (ätstörningsenheter på landstinget, kurator, psykolog etc). Vid meningsskiljaktighet kommer medlemmen rekommenderas att ta kontakt med läkare för läkarbedömning samt läkarintyg
• Medlemmen kan komma att bli tillfälligt avstängd – helt – eller delvis från träning inom Julle United. Individuella variationer för tillfällig avstängning kan förekomma. I vissa fall kan medlem bli delvis avstängd, t.ex tillåtas att träna ett begränsat antal ggr/vecka.
• Om och när medlemmen skall få fortsätta att träna kan läkarintyg komma att behöva att uppvisas. Medlemmen är därefter välkommen tillbaka att träna hos Julle United.
• Upphävande av en tillfällig avstängning kan endast göras av styrelsen.
Om du som medlem eller förälder ser någon som du tror lider av någon ätstörning och/eller träningsanorexi är vi tacksamma om du meddelar någon av våra ledare eller någon i styrelsen i sin tur kan kontakta styrelsen för vidare åtgärder.


Sociala medier

Julle Uniteds dansförening uppmuntrar medlemmar, ideellt arbetande och andra engagerade i föreningen att via dagens nät av sociala medier kommunicera och föra dialog, inom föreningen och med omvärlden. Viktigt att förstå att man som medlem i Julle United också är en representant för en förening som anser att det är viktigt att i alla sammanhang av sociala medier följa föreningens övriga policys och följande viktiga riktlinje.
• Viktigt att vara en aktiv administratör
Oavsett om du är administratör för din egen Ingstagram användare eller administratör för en större grupp på Facebook så är det administratörens skyldighet att hålla koll på vad som skrivs och att det hålls inom det ramverk som Julle Uniteds dansförening står för. Alla medlemmar som är aktiva i de olika formerna av sociala medier har lika stor skyldighet att hantera situationer utifrån föreningens grundpolicy där vi verkar för dansglädje för alla utifrån sig egen förmåga och förutsättning.

Om detta inte följs så ska det rapporteras in till styrelsen som i sin tur tar kontakt med berörd för ett samtal tillsammans med förälder om medlem är under 18 år. Om detta i sin tur inte följs så kan styrelsen överväga avstängning eller polisanmälan.


Styrelsen för Julle United Dansförening Hudiksvall 2016-11-06

 
Våra sponsorer